Proje 2

 İttifak Holding A.Ş 10 kVA. Şebeke bağımsız Rüzgar Türbini kurulumu (Konya).